TNK System Co.,ltd.

นำเข้าและจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม เครนโรงงาน รอกไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ รอกสลิงไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า ทุกยี่ห้อ พร้อมอะไหล่

TEL.065.718.7726

Mobile : 080-483-2288

Inspection Hoist & Crane

Inspection Hoist & Crane

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครนและดูแลระบบ

บริษัท ทีเอ็นเค ซีสเต็ม จำกัด ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และอะไหล่ รวมตลอดถึงน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ในการซ่อม หรือบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานสำหรับรอกหรือเครน ประกอบกิจการรับประกอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม เครื่องรอก และเครน ทุกชนิด

Inspection Hoist & Crane
•ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครนตามรายการ กว่า 50 รายการ
•บริการดูแลเครนรายปี โดยเข้าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงปีละ 4 ครั้ง พร้อมเก็บประวัติเครนแต่ละตัวเพื่อเป็นข้อมูล
•ส่วนลดค่าอะไหล่กรณีทำสัญญาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรายปี
•บริการเข้าซ่อมเครนเร่งด่วน
•ให้บริการติดตั้งเครนรวมถึงโครงสร้างเครนอื่นๆเช่น Runway Beam ,Runway Railเป็นต้น โดยทีมงานมืออาชีพ
•ให้บริการติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้าทั้งตามขวาง-ตามยาวโดยทีมงานไฟฟ้ามืออาชีพ
•ให้บริการที่รวดเร็วทันใจและเสนอแนะแนวทางที่ได้ประสิทธิผลสูงสุดช่วยให้ท่านได้ใช้งานเครนได้รวดเร็วและได้ประสิทธิภาพเต็มที่ยิ่งขึ้น
•ให้บริการตรวจเช็คเครนตามแบบฟอร์มของทางราชการ(ปจ.1)และเซ็นรับรองโดย วิศวกรสามัญที่มีประสบการณ์
•บริการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างเดิม
•มั่นใจได้ในความปลอดภัยเนื่องจากเราเข้าตรวจเช็คอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนออก เอกสารรับรองเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

PRODUCT